De dienstverlening van WEGA bestaat uit vier producten: De "Logistics Quick Scan"

De Logistics Quick Scan is een methode om binnen korte tijd de logistieke processen van de klant door te lichten. Dit leidt tot oplossingsrichtingen die de logistieke keten van de klant kunnen verbeteren.

Logistieke adviesdiensten

De logistieke adviezen worden gerealiseerd in projectteams. WEGA treedt daarbij altijd op als projectleider in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke functionarissen van deklant. De verbeterpunten worden gedefinieerd en vervolgens conform een vastgesteld tijdspad gerealiseerd.

Realisatie logistieke dienstverlening

Samenwerking met een logistieke dienstverlener kan uw onderneming veel opleveren.

A). Concentratie op kernactiviteit

De wensen van de eindklanten dwingen ondernemingen steeds meer zich bezig te houden met hun kernactiviteiten. Uitbesteding geeft ruimte en flexibiliteit om snel in te spelen op marktveranderingen. Bovendien biedt de logistieke dienstverlener innovatieve distributieconcepten, waarmee de onderneming nieuwe afnemers kan bereiken of bestaande afnemers een hoger service nivo kan bieden.

B). Geen zorgen meer

Bij uitbesteding neemt Wega onder andere de volgende zorgen van uw onderneming over:

  • - het inhuren van de juiste arbeidskrachten op het juiste moment
  • - het plannen van de arbeidscapaciteit
  • - het maken van de vakantieplanning
  • - het bewaken van CAO-richtlijnen
  • - capaciteitsvraagstukken (huisvestings- en opslag)
  • - nauw afstemming van logistieke processen op die van de verlader
  • - naadloze integratie van planningsprocessen
  • - gestroomlijnde afwikkeling van documenten en douane-aangelegenheden.

C). Financiële voordelen

Uitbesteding kan de financiële ratio's beïnvloeden: dezelfde omzet met minder mensen betekent een hogere omzet per werknemer. Tevens kunnen voertuigen en gebouwen uitbesteed worden, waardoor de balans verkort wordt en het rendement op eigen vermogen groeit.

Voorraadbeheer en Opslag

Voorraad is duur. Onderzoeken laten zien dat de totale jaarlijkse kosten van voorraad circa 25 procent van de voorraadwaarde bedragen: rentekosten, magazijnkosten (opslag en handling) en risico incourant. Bij veel bedrijven blijkt het voorraadniveau te hoog te zijn.

Goed voorraadbeheer brengt dit niveau terug en reduceert uw voorraadkosten.

WEGA ondersteunt bedrijven bij het optimaliseren van hun voorraadniveau en hun service graad op de volgende wijze:

  • - optimalisering van uw bestel- , afroepproces
  • - verhoging kennisniveau van uw medewerkers door middel van in-house trainingen